COVID-19 Update – 08.04.2020

​NEPTUN TRANSPORT A/S holder forsyningskæderne i gang.

Europas grænser har i nogle uger nu været lukket delvist ned, bortset fra godstransport.
Der er dog tegn på, at mange lande har fået mere styr på deres kontrol ved grænseovergange, og derved afkortet ventetiderne.
Fakta er som følger:

 • Rumænien har indført karantæne for egen nationalitet af chauffører mellem 48 timer og 14 dage afhængig af, hvor deres hvil bliver holdt efter ankomst fra udlandet.
 • Alle lande har forhøjet grænsekontrol
 • Alle lande har strenge retningslinjer angående kontrol af lastvogne med gods
 • Flere lande har restriktioner angående nationalitet af lastvogns chauffører
 • Flere lande kræver chauffører af egen nationalitet i 14 dages karantæne efter losning i hjemland.
 • Tyrkiet har forbudt 20 nationaliteter af lastvognschauffører, deriblandt danske.
 • Flere lande har indført regler, som vanskeliggør lastning retur til Danmark.
 • Flere lande har lukket en del af deres grænseovergange, så kun ganske få er åbne.
 • På alle grænser er der køer, men de er blevet af kortere varighed end tidligere.
 • Kapaciteten er dalende i lighed med godsmængderne.
 • Iran har vi fundet en løsning på men kun på FTL
 • Vi opererer og kører stadig til alle områder, og vi gør alt hvad vi kan for at løse og fuldføre alle transport opgaver for vore kunder på bedst mulig vis.

Som i de forgangne uger er fokus for Neptun Transport stadig at sørge for, at vores kunder kan få deres gods lastet og sendt afsted. Desuden henvises til tidligere updates fra os, samt nyheder på vores hjemmeside www.neptuntransport.dk

Vi ønsker alle kunder en god påske i disse mørke tider.

NTG Neptun Transport A/S​

Avedøreholmen 72      DK-2650 Hvidovre, Denmark

Telephone: +45 39 27 77 99

Fax: +45 39 27 19 50