JURA + BETINGELSER

Juridiske Forhold

Alle opgaver udføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2015). Bestemmelserne begrænser vort ansvar for bortkomst, forringelser eller beskadigelse af gods til SDR 8,33/kg og for forsinkelse op til fragtbeløbet, maksimalt SDR 50.000 for hver ordre. Ved oplagring er speditørens samlede ansvar for skade ved en og samme hændelse begrænset til SDR 500.000 (§25). Særlig opmærksomhed henledes på, at krav mod speditøren forældes efter 1 år (§28), og at tilbageholdelsesretten (§14) omfatter såvel aktuelle som tidligere krav. Krav på fragt m.v. skal honoreres uanset handelsaftalens leveringsbetingelser (§11).

Generelle betingelser

  • Evt. krav mod NTG Neptun Transport må ikke modregnes i fragt betaling.
  • Terminsfragt kun med skriftlige godkendelse fra begge parter, ligeledes skal vareefterkrav (COD/CAD) meddeles skriftligt til os fra start.
  • Forbehold tages imod force majeure forhold, regeringsindgreb osv., samt ændringer i valuta og oliekurser. Alle transporter udføres under forudsætning af godset er tilstrækkeligt emballeret til transport på lastbil.
  • ADR-gods skal anmeldes ved første henvendelse, ellers forbeholder NTG Neptun retten til at afvise transporten.
  • Gitterboxe og paller byttes ikke.
  • Alle tilbud gives under forudsætning af accept indenfor 30 dage, ellers bortfalder gyldigheden af tilbuddet som udgangspunkt.

NTG Neptun Transport A/S anbefaler at alle kunder overvejer at tegne vareforsikring eller foranledige af vort personale gør det.

Betalingsbetingelser

Med mindre andet er aftalt, er standard betalingsbetingelse netto 8 dage. Forfaldne beløb forrentes med 2% per måned fra forfaldsdato.

NTG Neptun Transport A/S​

Avedøreholmen 72      DK-2650 Hvidovre, Denmark

Telephone: +45 39 27 77 99

Fax: +45 39 27 19 50