COVID-19 UPDATE – 18-05-2020

​NEPTUN TRANSPORT A/S holder forsynings kæderne i gang.

Europa er langsomt ved at åbne op. Dog er der stadig stor forskel i de enkelte lande og deres krav til chauffører.

Fakta er som følger:

  • De fleste lande er, som Danmark, begyndt langsomt at åbne op.
  • Alle lande har stadig forhøjet grænsekontrol
  • Alle lande har strenge retningslinjer angående kontrol af lastvogne med gods
  • Flere lande har stadig restriktioner angående nationalitet af lastvognschauffører
  • Flere lande som krævede karantæne af chauffører er ved at ophæve reglerne
  • Tyrkiet har forbudt 20 nationaliteter af lastvognschauffører, deriblandt danske, men der er nu åbning om 72 timers ophold af disse 20 nationaliteter.
  • På alle grænser er der stadig køer, men de er blevet af meget kortere varighed end tidligere.

Så det er fortsat positiv udvikling, som gør at vi langsomt kan bevæge os imod en form for normalisering af forholdene i de enkelte lande.

Den positive udvikling medfører også, at dette er at betragte som sidste COVID-19 update fra vor side, med mindre vi mod forventning igen oplever en negativ drejning.

Men ellers henvises til vore tidligere updates, samt nyheder på vor hjemmeside www.neptuntransport.dk

NTG Neptun Transport A/S​

Avedøreholmen 72      DK-2650 Hvidovre, Denmark

Telephone: +45 39 27 77 99

Fax: +45 39 27 19 50