Neptun Green​

​Hos Neptun Transport, er den miljømæssig påvirkning af vores arbejde noget vi tager meget seriøst, og det er en priortæt for os at gøre alt hvad vi kan for at arbejde på en ”Grøn” måde, i alle aspekter af vores arbejde, and derved bidrage på en positiv måde til omverden.

Dette arbejder omfatter flere aspekter, heriblandt Energi, Affalds Håndtering, Miljøbevarelse, Genbrug og selvfølgelig, Renere transport metoder.

Vores Lastbiler er et stort fokuspunkt

Som transportfirma, er vores lastbiler selvfølgelig en stor del af vores miljøpåvirkning. Derfor er dette også et område vi har meget fokus på, med bla. Følgende initiativer:

 • ​Alle underleverandører/vognmænd har forpligtet sig til vores Miljø Politik.
 • ​Alle lastbiler skal skære mindst EURO-6 motorstandard i 2021 - Langt de fleste er allerede
 • ​Brændstofs besparende køremetoder introduceres for chaufførerne.
 • Alternative brændstoffer for nye lastbiler er planlagt. Vi forventer at have op til flere LNG (naturgas) drevne lastbiler i 2021. Dertil holder vi nøje øje med muligheder for at benytte HVO Bio-diesel samt LNG Biogas, men fælles for alle, er en aktuel mangel på infrastruktur til tankning i de områder vi betjener (Østeuropa/Tyrkiet).

Vores arbejde i nærmiljøet

Alt starter hjemme, og det gælder også miljøet. Vi har implementeret en bred række af initiativer til dette formål, som nævnt herunder:

 • ​100% CO2 Neutral / Grøn Strøm på vores kontorer og lager.
 • ​Indendørs belysning skiftet til LED og andre lavenergi kilder.
 • ​Forbrugsvaner i kontoret har været diskuteret
 • ​Alle plastic flasker er bandlyst, al vandforbrug til drikkelse er fra filtreret vand fra hanen.
 • ​Tænd/sluk sensorer til belysning, for at elminiere unødigt forbrug.
 • ​Lav energiforbrug er en prioritet ved anskaffelse af nye kontor maskiner.
 • ​Papirforbrug sat markant ned ved nye arbejdsmetoder, heriblandt nyt IT-system.
 • Genbrugs plan etableret for alt glas, metal, papir og pap. Plastic er planlagt til senere implementering når genbrugscenteret er klar til at modtage dette.

Planer for den nærmeste fremtid

Vi har flere nye initiativer planlagt til den nærmeste fremtid, heriblandt:

 • Etablering af el-lade standere på vores adresse til eldrevne køretøjer
 • ​Udskiftning af Neptuns personbil flåde til hybrid/el drevne køretøjer. Sket i takt med at de skal udskiftes.
 • ​Udskiftning af Neptuns ”bybil” til hybrid/el eller grønt brændstof, indenfor 1-2 år.
 • ​Ved udskiftning af gaffeltrucks prioriteres lav udledning/forbrug.

Træplantnings Projekt – Plant et Træ

Neptun Transport har indgået et sponsorat og partnerskab med den vel-respekterede miljøorganisation, Plant et Træ.

Plant et Træ har siden 1988 været medvirkende til plantning af mere end 1,5 million træer i hele Danmark, med et særligt fokus på uddannelse til børn også. Deres arbejde støttes af bidrag fra private individer, firmaer, og fonde, altid til almennyttige formål, med en særlig fokus på læring. H.K.H. Kronprinsen er protektor for organisationen.

Neptun Transport A/S​

Avedøreholmen 72      DK-2650 Hvidovre, Denmark

Telephone: +45 39 27 77 99

Fax: +45 39 27 19 50