Tysk vejskat

Det er nu en kendsgerning, at den tyske vejskat stiger fra 1. september 2007.

Den gennemsnitlige stigning udgør 1,1, eurocent, og for et typisk eksportvogntog (4 aksler eller flere samt euronorm III-IV) stiger vejskatten fra 12 til 13 eurocent, hvilket svarer til 8,33 %.

For stykgods, der skal distribueres/indhentes i Tyskland, vil omkostningerne endvidere være påvirket af, at der siden vejskattens ikrafttrædelse er indført kørselsforbud for lastbiler på en række af de tyske hovedveje.

Kørselsforbuddene indebærer, at distributionskørslen mange steder er presset ud på betalingsvejene, hvilket har påvirket de samlede omkostninger.

Østrigsk vejskat

Det er endvidere en kendsgerning, at den østrigske vejskat er steget fra 1.juli 2007. For et typisk eksportvogntog (4 aksler eller flere) udgør vejskatten pr. 1. juli 2007 0,3255 euro, svarende til en kurs på 7,44. Vejskatten pålægges i lighed med tidligere 20% østrigsk moms.

Vejskatten gælder for hele den vejskatpligtige del af vejnettet i Østrig undtagen de vejstrækninger, der er pålagt en særlig høj vejskat. Disse strækninger er stort set ikke berørt af forhøjelsen pr. 1. juli 2007. Dog med undtagelse af strækningerne på A9 mellem Spital/Pyhn til Arding/Admont og S16 fra St. Anton/Arlberg til Langen/Arlberg, hvor vejskatten falder.

Meromkostningen pr. kilometer udgør 0,39 kr. i direkte afgiftsforhøjelser samt ca. 0,02 kr. i afledte meromkostninger knyttet til likviditetstabet, momsrefusionen mm af afgiftsforhøjelsen.

For transitruter som Kiefersfelden-Brenner er den samlede meromkostning 31 kr. eller godt 17 øre pr. 100 kg ved en udlastningsgrad på 18 ton. For transitruten Passau-Nickelsdorf er de tilsvarende meromkostninger 87 kr. og 0,48 kr.

Brochurer og dokumentationsmateriale

Der arbejdes for tiden på udgivelse af nye informationsbrochurer om både den tyske og den østrigske vejskat. Samtidig opdateres dokumentationsmaterialet.

Det er håbet, at brochurerne kan udsendes i starten af august, men det vil afhænge af feriesituationen hos trykkerierne.