Den Ungarske regering har besluttede at inføre et nyt transport regulativ for transport af varer til og fra Ungarn pr. 01.01.15. Dette er for at reducere moms svindel, og blivet kaldt EKAER.

Det er stadig meget nyt, så der mangler detaljer, men det betyder at samtlige forsendelser som transporteres på lastbiler over 3,5 tons egenvægt, skal fremover registreres med detaljerede informationer om forsendelserne. Det er endnu ikke offentligtgjort hvordan dette i praksis skal foregå. Straffen for ikke at registrere kan være bøder op til 40% af varens værdi og i værste fald arrestering of varene.

Vi følger situationen tæt, og afventer flere informationer.

OPDATERET 13.01.15

Vi har nu haft mulighed for at undersøge EKAER systemet nøjere, og selvom der stadig er uafklaret forhold, er det nu klart at flg. gøre sig gældende:

– Ansvaret for registrering ligger hos firmaet i Ungarn, om de måtte være afsender eller modtager. Det er også kun firmaet i Ungarn som vil modtage en evt. straf ved manglende registrering.

– Det ungarske firma skal bruge oplysninger om brutto vægt, vareværdi, varetype (HS kode) samt lastbilens reg. nr og nationalitet for at kunne lave registeringen.

– Efter registreringen, modtager firmaet et EKAER nr. fra systemet. Dette nr. skal chaufføren have med og være klar til at oplyse ved evt. kontrol i Ungarn.

– Der er visse undtagelser som ikke behøver registrering, blandt andet hvis en forsendelse er under 2500 kgs og under 2.000.000 HUF i værdi (ca. 6000 euro). For bestemte varetyper, er disse undtagelses grænser lavere.

– I Januar måned gives der ingen bøder da det betragtes som en indkørings periode. Fra 01.02 er systemet i fuld effekt.

Vi gøre vores yderste for at informere alle involveret parter om disse nye regulativer samt at få tingene til at virke så godt som muligt.

OPDATERET 22.01.15

Regeringen i Ungarn har netop meddelt at de forlænger indkørings perioden uden bøde straf til og med 01.03.15

Dette giver en ekstra måned at få indkørt procedurene omkring EKAER, uden risiko.

VIGTIGT! Hvis ikke vi har modtaget EKAER nr. på forsendelser til Ungarn inden afgangs dagen kl. 1200 (normalt Tirsdag og fredag), sendes forsendelsen på modtagers ansvar for evt. bøder/straf vi måtte påløbe som resultat af manglende nr.