D. 11.04.07 trådte de ny køre-hviletids regler i kraft. Hviletiden er blevet udvidet og dette vil have en effekt på vores transittider. Overtrædelse af reglerne medfører meget store straffe, så dette er selvfølgelig noget som alle chauffører og vognmænd skal overholde. Vi beder om forståelse for evt. lidt længere transit tider.

De nye regler er som følger:

  • Uafbrudt køretid: 4,5 time
  • Daglig køretid : 9 timer (10 timer to gange om ugen)
  • Ugentlig køretid: 56 timer (90 timer på to uger)
  • Hvil efter 4,5 timers kørsel: 45 minutter (evt. delt i op i 2 pauser a mindst 30 og 15 min)
  • Daglig hviletid: 11 timer eller 12 timer hvis hvilet deles op i 9 og 3 timer. (daglig hviletid op 9 timer tilladt 3 x om ugen)
  • Ugentlig hviletid efter 6 dages kørsel: 45 timer (eller 24 timer, hvis reduktionen kompenseres inden for 3 uger)