Den 01.02.10 fyldte Neptun Transport A/S 20 år. Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle vore kunder og samarbejdspartner for samarbejdet hidtil, uden jer var vi ikke nået hertil. Vi ser frem til at fortsat betjene vores kunder på bedste vis i de næste 20 år!