I weekenden erklæret Kosovo sig selvstændig fra Serbien. Det er pt. usikkert hvad dette vil have af konsekvenser, men det kan formodes at dette i en periode kan vanskeliggøre transport til Kosovo og igennem Kosovo ved transport til Makedonien og evt. Albanien. Vi holder nøje øje med situationen, og hvis de har transport til Kosovo eller Makedonien, råder vi til at kontakte os for at få overblik over hvordan transporten kan gennemføres.