NEPTUN TRANSPORT A/S holder forsynings kæderne i gang.

Situationen i Europa ændrer sig stadig time for time.

Der florerer desværre stadig mange rygter , og det er svært at få præcise oplysninger fra hvert enkelt land omkring deres forholdsregler. Fakta er desværre blot, at vi ikke oplever ensartede forholdsregler, selv inden for EU’s område.

Vi opdaterer hermed tidligere udsendte fakta om situationen.

  • Alle lande har nu lukket deres grænser, bortset fra gods transport
  • Alle lande har forhøjet grænsekontrol
  • Alle lande har strenge retningslinjer angående kontrol af lastvogne med gods
  • Flere lande har restriktioner angående nationalitet af lastvogns chauffører
  • Flere lande kræver chauffører af egen nationalitet i 14 dages karantæne efter losning i hjemland.
  • Tyrkiet har forbudt 20 nationaliteter af lastvognschauffører, deriblandt danske
  • Flere lande har indført regler, som vanskeliggør lastning retur til Danmark.
  • Flere lande har lukket en del af deres grænseovergange, så kun ganske få er åbne.
  • På alle grænser er mellem 10 og 60 timers kø.
  • Kapaciteten daler fra dag til dag

Vi opererer og kører stadig til alle områder, og vi gør alt hvad vi kan for at løse og fuldføre alle transport opgaver for vore kunder.

Der er dog grundet denne force majeure situation væsentlige forsinkelser på grund af situationen på grænserne og interne forholde de respektive lande imellem.

Grundet de indtrufne omstændigheder kan vi desværre ikke undgå øgede omkostninger startende fra næste uge grundet disse lange køer på grænserne, men også på grund af en større og større mangel på lastbiler. Vi bestræber os naturligvis på, at holde disse opståede ekstra omkostninger på lavest mulige niveau. Vi kan ikke på nuværende tidspunkt ikke sige hvad disse omkostninger vil være, da det afhænger af hvordan ventetiderne på grænserne udvikler sig, samt vognmændenes kapacitet og krav.

For os er fokus lige nu rettet på at få korrekte informationer om reglerne i hvert land, samt at sørge for at vores kunder kan få deres gods lastet og sendt afsted.

Situationen er ikke nem.

Vi håber på jeres forståelse i denne svære situation.