Nye toldregler i Tyrkiet

Toldmyndighederne i Tyrkiet har indført en lempelse af reglerne om opbevaringsadresser af ufortoldet gods. Fremover vil importerende virksomheder kunne modtage ufortoldet gods på egne toldoplag/fortoldningsspeditørens toldlager, og ikke kun benytte de statslige toldlagre som er tilknyttet toldstedet, alternativt vor agents samlegodsterminal.

Dette kan naturligvis give en fordel for mange kunder, men det giver også en større […]

af |07 06 2010|Nyheder|0 kommentarer

Kapacitetsforstyrelser / Fragtregulering

Den internationale finanskrise har indenfor det sidste år desværre medført et rekordstort antal konkurser blandt vognmænd i både Danmark og i Europa.
Specielt indenfor de sidste par måneder har transport branchen været hårdt ramt af denne udvikling, og det er en udvikling som desværre ser ud til at fortsætte uforandret.
Den manglende kapacitet som er resultatet at […]

af |07 06 2010|Nyheder|0 kommentarer